05 خرداد 1395
 
تلويزيون در سال 1386 چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 7
بدعالی 

 

در سال 86 شبكه هاي تلويزيوني در مجموع 74255 ساعت برنامه توليد كرده اندكه نشان دهنده رشد 10 درصدي نسبت به سال 85 است.

5/83 درصد از برنامه هاي تلويزيوني براي داخل كشور و 5/16 درصد براي مخاطبان خارج از كشور توليد شده است.

از مجموع توليدات تلويزيوني 32190 ساعت به معاونت سيما - 2515 ساعت به معاونت سياسي-  32191 ساعت به مراكز استان ها -و 7359 ساعت به معاونت برون مرزي - تعلق دارد. طبق آمار ارائه شده توليد انيميشن -فيلم هاي سينمايي- سريال و... در سال 86 نسبت به سال 85 در مجموع 71 درصد رشد داشته است.

بر اساس اين گزارش شبكه هاي تلويزيوني در كل 8 درصد بالاتر از تعهدات توليد سال 86 برنامه سازي داشته اند.اين ميزان افزايش در معاونت سيما 8 درصد -در معاونت سياسي 10درصد ودر سيماي مراكز استانها 7 درصد بوده است.

ميزان پخش برنامه هاي تلويزيوني در سال 86 مجموعا 199134 ساعت اعلام شده  كه نسبت به سال 85 4درصد افزايش داشته است.72 در صد   از پخش برنامه ها -درون مرزي و28 درصد برون مرزي بوده است.

در سال 86 شبكه هاي تلويزيوني در زمينه خبر و اطلاع رساني در مجموع 22660 ساعت پخش داشته اند كه 13431 ساعت آن براي داخل كشور و 9229 ساعت براي خارج از كشور بوده است.

تاریخ بروز رسانی ( 16 مرداد 1387 )
 
 


 

 

  

* شوراي مديران سيما با حضور سردار كارگر
* نشست خبري اعلام ويژه برنامه هاي دفاع مقدس 93

بازدیدکنندگان: 81549391
 
Email: sid@irib.ir