صهبای تسنیم(سخنرانی های آیت الله جوادی آملی)

تفسیر سوره های قرآن

سخنرانی آیت ا.. جوادی آملی با مو ضوع تفسیر انسان به انسان از راه معرفت خداوند ،
شناخت انسان از خویشتن و آیات خدا ،

روش معرفتی انسان به خدا  ،

قرآن کامل است و خطا و اشتباهی ندارد...

صهبای تسنیم جمعه ها ساعت 12:30 از شبکه چهار سیما قابل مشاهده است.

  شماره پیامک 300004  
  پست الکترونیک sima4@irib.ir  
  کانال تلگرام  
  https://telegram.me/TV4_IRIB  

© 2016, Islamic Republic of Iran Broadcasting, Sima Channel 4 Department, All Rights Reserved