برنامه طلوع

 آزاده جوان

 درخواست تکرار برنامه طلوع

طلوع

 ستاره

 پرداختن به موضوعات علمی در برنامه طلوع

فیلم سینمایی

علیرضا امین نژاد

 تشکر از پخش فیلم  های روز دنیا

زاویه

سینا

تغییر زمان پخش برنامه زاویه 

فیلم عهد

فاطمه پورقنبر

درخواست پخش مجدد فیلم سینمایی عهد

  شماره پیامک 300004  
  پست الکترونیک sima4@irib.ir  
  کانال تلگرام  
  https://telegram.me/TV4_IRIB  

© 2016, Islamic Republic of Iran Broadcasting, Sima Channel 4 Department, All Rights Reserved