مستند شونا دشت

یک بیننده

مستند شونا دشت

راز

سلیمی

درباره برنامه راز

گفتگوی تنهایی

حمید شمس

در برنامه گفت گوی تنهایی

 

طلوع

علوی

در برنامه طلوع

مجله تئاتر

علیرضا

در مجله تئاتر

  شماره پیامک 300004  
  پست الکترونیک sima4@irib.ir  
  کانال تلگرام  
  https://telegram.me/TV4_IRIB  

© 2016, Islamic Republic of Iran Broadcasting, Sima Channel 4 Department, All Rights Reserved