زاویه

صادق

در برنامه زاویه مناظره زیبا کلام و خسروپناه بسیار جذاب بود

طلوع

فرقانی

  در برنامه طلوع کلیپی زیبا راجع

 

طلوع

 امیری

برنامه طلوع بسیار آموزنده است

 

طلوع

 فتوحی

لطفابرنامه هائی مثل طلوع را

 

هزار ویک شب

 مریم محمدی

من امسال روی آثار شعر دیداری

  شماره پیامک 300004  
  پست الکترونیک sima4@irib.ir  
  کانال تلگرام  
  https://telegram.me/TV4_IRIB  

© 2016, Islamic Republic of Iran Broadcasting, Sima Channel 4 Department, All Rights Reserved