تکرار برنامه اردی بهشت

طاهره نجفی پور 

درخواست تکرار برنامه اردی بهشت 

در مورد صحافی سنتی برنامه های بیشتری تولید شود.

حامد

درباره برنامه اختران 

درخواست تکرار مستند ایرانگرد

باقر از یزد

درخواست تکرار مستند ایرانگرد 

تشکر از برنامه360درجه

فهیمه ابهرچایی

 تشکر ویژه ازبرنامه360درجه 

  شماره پیامک 300004  
  پست الکترونیک sima4@irib.ir  
  کانال تلگرام  
  https://telegram.me/TV4_IRIB  

© 2016, Islamic Republic of Iran Broadcasting, Sima Channel 4 Department, All Rights Reserved