باشگاه هم اندیشان

مرجان

پیشنهاد برای باشگاه هم اندیشان

راز

مهشید

تشکر از برنامه راز

چهره ناشناخته ایران

حمیدرضا

افزایش زمان چهره ناشناخته ایران

طلوع

نرگس کمیلی زاده

 تشکر از تیتراژ برنامه طلوع

چهارسوی علم

 امین رجبیان

 پیشنهاد برای چهار سوی علم 

  شماره پیامک 300004  
  پست الکترونیک sima4@irib.ir  
  کانال تلگرام  
  https://telegram.me/TV4_IRIB  

© 2016, Islamic Republic of Iran Broadcasting, Sima Channel 4 Department, All Rights Reserved