برنامه طلوع

 آزاده جوان

 درخواست تکرار برنامه طلوع

با سلام لطفا ادرس سایت زیر نویس شود .بنده از مجری محترم اقای اسلام زاده تشکر میکنم بسیار توانا موضوع ها را هدایت میکنند.برنامه فرهنگ رفتاری بسیاربسیاربسیار عالی است من روانشناس هستم ودراین زمینه مطالعه دارم ولی کارشناس محترم انقدر شیوا بیان میکنند که من را شیفته کرده اندموضوع سنگین است وایشان باتوانمندی قابل درکش میکنند لطفا تکرار برنامه رادر اینجا بگذارید من از اینکه برنامه ایشان راازدست بدهم مظطرب میشوم سپاس فراوان
  شماره پیامک 300004  
  پست الکترونیک sima4@irib.ir  
  کانال تلگرام  
  https://telegram.me/TV4_IRIB  

© 2016, Islamic Republic of Iran Broadcasting, Sima Channel 4 Department, All Rights Reserved